Otryggt anknutna verkar innehava nago benagenhet att forska nagon kompanjo sasom motsvarar

Saken da foren upplevs saso stabil samt jakand sam den andra alskar att bliva bekraftad

deras inlarda monster utav hurdan ett anknytningsperson befinner sig. Alltemellanat kan en feeling itu att ”kanna sig hemma” alternativ att ”komma boning” infinna sig samt det befinner si flyktig att tyda saken dar kanslan sasom att karl ar inom forsakran. Skad ”att folja bo” ar ick detsamm sasom att finnas till trygg, darfor mangas hushall samt ursprungsrelationer icke har varit sakerstalla. Det sasom sker arme ar fullkomligt enkelt att n kanner ater dej i beteenden och reaktioner sasom n upplevde sasom kidsen.

De soker hjal hos sin kompanjon nar do kanner nervositet eller olust. Den narvarand kanslomassiga tillgangligheten utfor att relationerna blir mer jamlika, darfor att bagg kan existera sjalvstandiga samt medan karleksfulla sam omtanksamma mot varandra. Det ar dom verkliga handlingarna och beteendena som skapar anknytningsbandet och emotione utav intimitet samt kar-lek, och ick invartes fantasibilder it att lov ar nagot ”som endast finns dar”.

Dom letar mer eller mindre omedvetet efter en kompanjo saso kan tillfredsstalla denna aptit – ett aptit saso kan kannas erotis men sasom mycket egentligen ar ett behov it sakerhet. Darfor deras forr erfarenheter mo stor andel bestatt utav ett oforutsagbar resurs mot forsakran och konfirmatio blir det omedvetna antagandet att det ar odl relationer tittar ut, och dom soker partners sasom motsvarar dessa beteenden. Det kan leda till en jobbig eller klangigt upptradand sasom tillats omvan verkan och ino stallet stoter dan partnern. Partnerns gensvar okar oron darfor at ick erhall trygghet sam dom negativa kanslorna forstarks, vilket leder mo e annu mer klangigt alternativt invaderande upptradand. Otryggt ambivalenta overtolkar partnerns beteenden sam kan ideligen kika do saso bevis villi att karleken (tryggheten) inte befinner sig odl barkraftig sasom saken da bor finnas. Om partnern exempelvi borjar umgas mer med avta kompisa kommer nago otrygg kluven partner att kika det saso marke villi att partnern icke alskar de dar. Radslan darfor at bli overgive bekraftar deras initiala forhallningssatt att man ej kan fa gallande sin partners love.

Ar n ino stallet otryggt kringgaende anknuten kommer ni att innehava storre fokus villi sjalvstandighet dar dina egna behov kommer forst. Ni upplevs darfor av en kompanjo vanligtvis saso sjalvisk alternativt att ni enbart tanker pa sig sol. Det befinner sig ett drom att kar kan vara fullstandig sjalvgaende, men i och med Turkiet damer som letar efter äktenskap ni ar mer kanslomassigt sparra blir n ej lika paverka av negativa emotione ens inom laddade situationer samt kan enar formedla intrycket utav att du icke bryr dej alls.

Dom tva mi moter villi min mottagning tillat genmale villi fragan varfor de foll sta varandra. Det koper idelige ifall att den ena uppfattades sasom impulsi, livsbejakande, livful och initiativrik medans den andra uppfattades saso malmedveten, stabil, stabil samt fridfull. Inte fri kungen graden bruten osaker forbindelse kan dom sistnamnda egenskaperna existera sanna, men de skulle ocksa kunna handla forsavitt ett kanslomassigt kringgaend person saso fullstandig latt inte blir sarskilt berusad bruten kanslor och eftersom uppfattas som bastant samt fridfull.

Otryggt tvehagse anknutna romantiserar beredvilligt konsumgange sam blandar ihop sin kanslomassiga aptit tillsamman lov

Emellanat kallar mi de arme skild satten att uppfattas villi pro tornet samt virvelvinden, dar bagg lockas av saken da andras egenskaper. Det leder borja mot nagon emotion utav att man kompletterar varandra. Men nar tiden gar samt bekraftelsen alltmer uteblir fran den person sasom i sjalva verket ar kringgaend kommer ofrankomligen saken dar mer tvehagsen anknutna fran de dar att triggas. Det visar sig att den stabila personen i sjalva verket ar kanslo-undvikande sam ingalund e forut saken dar tvehagsen anknutna att skota handen. Besvikelsen over att partnern ej kan faststalla kanslomassigt spar villig den grundligt misstron sasom saken dar ambivalenta har forsavit andra. Oron okar och beteendet blir mer forpliktande, vilket kan antrada stota saken da otryggt undvikande da av relationen. Det saso saledes inledningsvis varenda nagon rot at dragning blir med tiden orsaken mo vanmakt, vilket leder mo anklagelser sam besvikelser a bagge riktnin.

Become a Alhamd Technologies Dealer Or Distributor